JAK VYUŽÍVAT KATASTR NEMOVITOSTÍ A KATASTRÁLNÍ MAPY NA INTERNETU

17. 1. 2018

Rádi byste se podívali na byt nebo dům na katastrální mapě? Zajímají vás informace z katastru nemovitostí? Ukážeme vám, kde naleznete veškeré informace a jak s nimi můžete pracovat. Zároveň odpovíme na nejčastější otázky.

 

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je důležitým nástrojem při získávání informací o nemovitostech na území České republiky. Zahrnuje veškeré potřebné údaje o nemovitých věcech, jako je jméno a adresa trvalého pobytu vlastníka či spoluvlastníků, výměra pozemku, parcelní číslo u pozemků a číslo popisné u domů, údaje o omezení vlastnického práva a další.

Tento systém funguje již od 1. 1. 1993 a v současné době se řídí zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

 

Jaký je smysl evidence

Katastr nemovitostí existuje, aby byla splněna zásada materiální publicity a kdokoli mohl jednoduše zjistit vlastníka nemovitosti. Člověku, který jedná na základě zápisu v katastru nemovitostí, zákon přisuzuje dobrou víru a dává mu vcelku účinnou ochranu před každým, kdo by zápis zpochybňoval.

Například pokud zakoupíte byt osoby, která je uvedena v katastru nemovitostí jako vlastník, a následně se zjistí, že vlastníkem byl někdo jiný, o byt nepřijdete. Výjimkou jsou pouze situace, v níž by bylo prokázáno jednání s nekalými úmysly.

 

Katastrální mapa

Součástí katastru nemovitostí je také katastrální mapa, která zobrazuje hranice jednotlivých pozemků či staveb a jsou na ní též vyznačena parcelní čísla pozemků. Prostřednictvím bezplatného nahlížení do katastru nemovitostí lze zobrazit katastrální mapu online a následně kliknutím vybírat jednotlivé pozemky a zobrazovat informace o nich.

Pokud není vámi hledaná katastrální mapa k dispozici, znamená to, že ještě nedošlo k její digitalizaci. V takovém případě je třeba kontaktovat katastrální úřad a požádat ho o možnost nahlédnutí do katastrálních map osobně.

 

Jak získat informace o nemovitostech zdarma

Informace obsažené v katastru nemovitostí a v katastrální mapě je možné získat zdarma na stránce katastru nemovitostí. Po kliknutí na odkaz se vám zobrazí pět hlavních ikon, podle kterých se můžete rozhodnout, co byste rádi vyhledali.

K vyhledávání potřebujete znát dva údaje, a to katastrální území (popřípadě obec u jednotek a domů) a parcelní číslo (u jednotek číslo popisné domu a číslo jednotky, u domů jen číslo popisné).

Následně získáte přehled informací o dané nemovitosti. Veškeré informace jsou bezplatně přístupné, navíc můžete v tuto chvíli zobrazit i katastrální mapu, kde je vyznačená vámi vybraná nemovitost (výjimkou jsou byty, u nichž mapa není zobrazena).

Po vyhledání zjistíte nejenom jméno vlastníka, ale i adresu jeho trvalého pobytu, výměru pozemku, informace o omezení vlastnického práva a informaci o případném probíhajícím řízení o vkladu práva, které by se dané nemovitosti dotýkalo.

Určitou nevýhodou katastru nemovitostí na internetu je nedostatek podrobností. U omezení vlastnického práva se sice dozvíte, že taková skutečnost existuje, avšak není zřejmé, ve prospěch koho a z jakého důvodu. Rovněž není zřejmé, na základě jakého právního titulu nabyl současný vlastník vlastnické právo k nemovitosti, ani za jakých podmínek. Případnou kupní cenu nemovitosti tak v katastru nenaleznete.

 

Placené informace

Katastr nabízí možnost získat výpis, v němž jsou uvedeny veškeré podrobnosti, které webové stránky nenabízí. Vytvoření výpisu je placená služba s cenou 50,- Kč za jednu A4 stranu, maximálně  1.000,- Kč. Většinou se bude jednat pouze o jednu až tři strany.

Z výpisu se dozvíte detailní informace o tom, jak nabyl současný vlastník vlastnické právo a kdy se tak stalo. Také se dozvíte podrobnosti o omezení vlastnického práva. Pokud je například byt zatížen hypotečním úvěrem, tak zjistíte ve prospěch jaké banky tomu tak je a jak dlouho.

Ukázka zde – (odkaz na LV bytu ve Spojovací ulici)

Výpis z katastru nemovitostí lze získat u jakéhokoli notáře nebo na pobočce České pošty se službou CzechPoint, musíte ale nejprve pomocí webové aplikace katastru nemovitostí zjistit, v jakém katastrálním území se nemovitost nachází a jaké číslo má list vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána. Bez těchto informací nelze nemovitost identifikovat a vyhotovit výpis z katastru nemovitostí.

 

Pokročilé funkce katastru

Prostřednictvím dálkového přístupu zde lze získat informace, které standardní webové rozhraní katastru neposkytuje. Nejprve je třeba se zdarma zaregistrovat, což můžete učinit tady. Vyčkejte na získání přihlašovacích údajů a poté již můžete začít zjišťovat veřejnosti běžně nedostupné informace, například prodejní cenu. Údaje však nejsou dostupné u všech nemovitostí.

Zřejmě nejdůležitější funkcí dálkového přístupu je možnost vyžádat si listiny, které potřebujete, například kupní smlouvu současného vlastníka. Zjistíte tak, za jakých podmínek sám nemovitost koupil, čímž získáte lepší vyjednávací pozici o ceně. Cena za takový výpis je stanovena na 10,- Kč za jednu stranu A4, maximálně 300,- Kč za jeden dokument bez ohledu na celkový počet stran.

 

Jak se vyvarovat chybám při návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí slouží k tomu, aby mohla být provedena změna. Jakákoli dispozice s nemovitostmi, které jsou zapsané v katastru (prodej, darování, zřízení zástavního práva, práva stavby atd.), musí být provedena právě pomocí návrhu na vklad.

K tomuto účelu slouží interaktivní formulář, díky němuž je možné většinu chyb odhalit a odstranit ještě před samotným odesláním návrhu. Návrh nemusí podepisovat obě smluvní strany, stačí podpis podavatele. Úkon je zpoplatněn částkou 1.000,- Kč, přičemž tento poplatek je nevratný.

 

Dva tipy k návrhům:

  1. Pokud prodáváte či kupujete byt nebo dům, nezapomeňte převádět i spoluvlastnické podíly na pozemku, či v případě bytu také na budově, v níž se byt nachází.
  2. Smlouva, na základě které dochází k dispozici s nemovitostí, nesmí mít odloženou účinnost či platnost, tj. musí být účinná a platná v okamžiku podání na katastr nemovitostí. Standardně postačí zakomponování klasického ustanovení do kupní smlouvy: „Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami“.

Chcete se na něco zeptat?

MÁTE ZÁJEM INVESTOVAT?

Vyplňte následující údaje a my vás budeme do 24 hodin kontaktovat

Vyplňte prosím všechna pole níže!

MÁM ZÁJEM O     DLUHOPISŮ

Aktuality